Tuesday, 26 June 2012

Kesalahan pengimbuhan pada kata dasar


PENGIMBUHAN peN-, peR-, peN-..-an, dan akhiran –an

a. Kesalahan memberikan pengimbuhan yang sesuai pada kata dasar;

1.        Krew-krew yang terlibat dalam pengambaran itu adalah diimport dari luar
negara (salah)

1.        Krew-krew yang terlibat dalam penggambaran itu adalah diimport dari luar
 negara (betul)

b. Kesalahan penggunaan perkataan berimbuhan yang menyalahi konteks ayat;

1.       Kerja-kerja pedalaman sungai akan disiapkan secepat mungkin (salah)

1.        Kerja-kerja pendalaman sungai akan disiapkan secepat mungkin (betul)