Thursday, 19 July 2012

PBS Band 1 (Pola Ayat Dasar)
POLA AYAT DASAR
1.                FRASA NAMA +  FRASA NAMA (FN + FN)
Contoh ayat:
BIL
FRASA NAMA (subjek)
FRASA NAMA (predikat)
1
Ayah saya
pegawai polis
2
Encik Ali
guru sekolah
2.                FRASA NAMA +  FRASA KERJA(FN + FK)
Contoh ayat:
BIL
FRASA NAMA (subjek)
FRASA KERJA(predikat)
1
Ayah saya
menonton televisyen
2
Encik Ali
mengayuh basikal
3.                      FRASA NAMA +  FRASA ADJEKTIF (FN + FA)
Contoh ayat:
BIL
FRASA NAMA (subjek)
FRASA ADJEKTIF(predikat)
1
Rumah itu
besar
2
Buah rambutan itu
sangat manis
4.                      FRASA NAMA +  FRASA SENDI NAMA (FN + FS)
Contoh ayat:
BIL
FRASA NAMA (subjek)
FRASA SENDI NAMA(predikat)
1
Surat ini
daripada kakak
2
Pokok rambutan itu
di belakang rumah
Subjek : bahagian ayat yang diterangkan                  Predikat:  bahagian yang menerangkan subjek