Saturday, 7 July 2012

Latih Tubi Sejarah PMR Bab 1


PENGENALAN
1. Pemerintahan  tentera  Jepun  di  negara  kita  berlangsung  selama  kira-kira
........... tahun  iaitu dari 15 Februari 1942 hingga 12 September 1945.
2. Perubahan  besar  yang  berlaku  sepanjang  tempoh  tersebut  telah
………………………    semangat kebangsaan di kalangan rakyat.


PEMERINTAHAN TENTERA JEPUN

1. Pemerintahan  tentera  Jepun  di  negara  kita  adalah  bercorak
…………………….....
KEDATANGAN JEPUN

1. Kebangkitan  Jepun  sebagai  sebuah  kuasa  …………………  bermula  dengan
pemerintahan Maharaja …………… Meiji pada tahun 1868.

2. Maharaja Meiji melancarkan pemulihan  yang menekankan ………………….
dan  …………………..

3. Negara-negara ………………….. dijadikan model untuk memajukan Jepun.
4.Negara China yang mempunyai banyak bahan ……………….. dan berpotensi
menjadi    ………………………  barangan  Jepun  menjadi  sasaran  awal
perluasan kuasa Jepun.
5..Kemenangan  Jepun  terhadap  Rusia  dalam  Perang  ……………………  pada
 tahun  1905,  telah  menyebabkan  Jepun  dianggap  sebagai  sebuah  kuasa
………...................