Tuesday, 17 July 2012

Kesalahan Umum Ayat Majmuk Pancangan

a. Kesalahan menggunakan kata hubung pancangan seperti bahawa, agar,
    kerana dan sebagainya.
   
    Dia menyatakan yang dia datang lambat hari ini (salah)
    Dia mengatakan bahawa dia datang lambat hari ini (betul)
    
 
b. Menggunakan kata hubung pancangan secara sewenang-wenangnya dalam
    ayat.
     
    Dia yakin dia akan berjaya (salah)
    Dia yakin bahawa dia akan berjaya (betul)
 
c. Kehadiran kata hubung pancangan yang tidak tepat kedudukannya dalam
    ayat, menjadikan struktur ayat tersebut salah.
  
    Kereta itu yang berwarna merah terbiar di tepi jalan (salah)
    Kereta yang berwarna merah itu terbiar di tepi jalan (betul)