Sunday, 28 July 2013

Watak dan Perwatakan : Novel KOMSAS Tingkatan 3 (Merenang Gelora)

MERENANG GELORA
FOKUS NOVEL 2012
Soalan1:
Merenang Gelora: Persoalan- Tanggungjawab Terhadap Tugas
Berdasarkan novel di atas berikan tiga contoh peristiwa yang dapat  menggambarkan persoalan di atas?
 
Jawapan:
            Novel yang saya kaji ialah “Merenang Gelora” karya Ruslan Ngah. Terdapat banyak peristiwa yang menggambarkan tanggungjawab terhadap tugas dalam novel ini.
            Peristiwa yang pertama ialah Badri bertanggungjawab terhadap tugasnya untuk membenteras salah laku disiplin pelajar di sekolahnya.
            Selain itu, peristiwa Siew Mei mencari Badri untuk meminta pertolongan Badri bagi menyiasat perbuatan Meng Kong bagi mengelakkan abangnya dibuang kerja oleh bapa Meng Kong.
            Akhir sekali, peristiwa Cikgu Jailani bertanggungjawab sebagai seorang guru disiplin untuk memberi denda kepada pelajar yang melanggar disiplin sekolah.
 
Soalan 2:
NILAI – KEGIGIHAN
Berdasarkan novel “Merenang Gelora”, jelaskan tiga peristiwa yang menggambarkan nilai kegigihan.
Jawapan:
            Novel yang saya kaji ialah “Merenang Gelora” karya Ruslan Ngah. Terdapat banyak peristiwa yang menggambarkan nilai kegigihan dalam novel ini.
            Peristiwa yang pertama, Badri gigih menjalankan tugasnya sebagai seorang pengawas yang menghadapi banyak cabaran.
            Selain itu, peristiwa Badri telah disimbah dengan air mangkuk tandas. Oleh yang demikian Badri meminta izin untuk pulang awal.
            Akhir sekali, peristiwa Badri dirempuh oleh seseorang sehingga tersungkur. Peristiwa tersebut tidak mematahkan semangat Badri sebagai seorang pengawas.
 
 
Soalan 3:
NILAI- KEBERANIAN
Berdasarkan novel “Merenang Gelora”, jelaskan tiga peristiwa yang menggambarkan nilai keberanian.
Jawapan:
            Novel yang saya kaji ialah “Merenang Gelora” karya Ruslan Ngah. Terdapat banyak peristiwa yang menggambarkan nilai keberanian dalam novel ini.
            Peristiwa yang pertama ialah Badri tidak takut untuk menyiasat aktiviti Shahrul dan kawan-kawannya demi memastikan salah laku pelajar berjaya dibanteras.
            Selain itu, peristiwa Badri berhadapan dengan Shahrul yang menyerangnya. Namun kehandalan Badri dalam ilmu silat berjaya menewaskan Shahrul sehingga mereka lari bertempiaran menyelamatkan diri.
            Akhir sekali, peristiwa Badri membawa Kumar ke guru disiplin kerana Badri mengesyaki Kumar yang menyimbah air mangkuk tandas terhadapnya.
 
Soalan 4:
NILAI- KASIH SAYANG
Berdasarkan novel “Merenang Gelora”, jelaskan tiga peristiwa yang menggambarkan nilai kasih sayang.
Jawapan:
            Novel yang saya kaji ialah “Merenang Gelora” karya Ruslan Ngah. Terdapat banyak peristiwa yang menggambarkan nilai kasih sayang dalam novel ini.
            Peristiwa yang pertama Badri mahu membahagiakan kedua-dua ibu bapanya sebagai tanda kasih saying mereka membesarkannya.
            Selain itu, peristiwa Siew Mei saying akan abangnya, Siew Mei berjumpa Badri di sebuah restoran untuk meminta bantuan agar abangnya tidak dibuang kerja oleh bapa Meng Kong.
            Akhir sekali, peristiwa Jamil berpindah dan bersekolah di Sarawak kerana diminta berbuat demikian oleh ibu bapanya.
 
Soalan 5:
PERWATAKAN WATAK UTAMA – BADRI SEORANG YANG BERANI
Berdasarkan novel :Merenang Gelora”, jelaskan tiga peristiwa yang menggambarkan perwatakan watak utama dalam seperti yang ditetapkan di atas?
Jawapan:
            Novel yang saya kaji ialah “Merenang Gelora” karya Ruslan Ngah. Watak utama dalam novel ini ialah Badri. Badri digambarkan seorang yang berani.
            Peristiwa pertama ialah Badri berani membawa Kumar ke bilik guru disiplin kerana Badri mengesyaki Kumar yang menyimbah air mangkuk tandas terhadapnya.
            Selain itu, peristiwa Badri tidak takut untuk menyiasat aktiviti Shahrul dan kawan-kawannya demi memastikan salah laku pelajar berjaya dibanteras.
            Akhir sekali, peristiwa Badri berani berhadapan dengan Shahrul yang menyerangnya. Namun kehandalan Badri dalam ilmu silat berjaya menewaskan Shahrul sehingga mereka lari bertempiaran menyelamatkan diri.
 
Soalan 6:
PERWATAKAN WATAK UTAMA- BADRI SEORANG YANG GIGIH
Berdasarkan novel “Merenang Gelora”, jelaskan tiga peristiwa yang menggambarkan perwatakan watak utama dalam seperti yang ditetapkan di atas?
Jawapan:
            Novel yang saya kaji ialah “Merenang Gelora” karya Ruslan Ngah. Watak utama dalam novel ini ialah Badri. Badri digambarkan seorang yang gigih.
            Peristiwa yang pertama ialah peristiwa Badri dirempuh oleh seseorang sehingga tersungkur. Peristiwa tersebut tidak mematahkan semangat Badri sebagai seorang pengawas.
            Selain itu, peristiwa gigih menjalankan tugas sebagai seorang pengawas yang menghadapi banyak cabaran.
            Akhir sekali, peristiwa Badri telah disimbah dengan air mangkuk tandas. Oleh yang demikian, Badri meminta izin untuk pulang awal.
 
Soalan 7:
PERBANDINGAN WATAK-
            Watak utama- Badri
            Watak sampingan- Shahrul
Berdasarkan novel di atas nyatakan 3 perbandingan antara watak utama dan watak sampingan?
Jawapan:
            Novel yang saya kaji ialah “Merenang Gelora” karya Ruslan Ngah. Terdapat banyak perbandingan antara watak utama dan watak sampingan.
            Perbandingan yang pertama ialah Badri seorang yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas sebagai seorang pengawas sekolah manakala Shahrul seorang yang tidak bertanggungjawab kerana dia telah meninggalkan Nadira ketika diserbu polis.
            Selain itu, Badri tidak suka berfoya-foya dan hidup bebas kerana tidak mendatangkan faedah kepadanya manakala Shahrul sentiasa berfoya-foya bersama rakan-rakannya dan sering terlibat dalam lumba haram.
            Akhir sekali, Badri seorang yang rajin kerana dia selalu mengulang kaji pelajaran ketika peperiksaan SPM semakin hampir manakala Shahrul menghabiskan masa dengan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah seperti melepak.